Личните Ви данни ще бъдат използвани само и единствено с цел провеждането на уроците по немски език. В случай на преустановяване на уроците, личните Ви данните незабавно се изтриват.