Учебната система Schritte International

Изборът на подходяща учебна система е задължителна част при изучаването на чужд език. 

Учебната система Schritte International е подходяща както за деца, така и за възрастни. Според Европейската езикова рамка, системата подготвя учащите до ниво В1. Системата Schritte International е една от най-предпочитаните за обучение в цяла Европа, тъй като има подходящи интерактивни упражнения за слушане и дискутиране. По този начин учащия придобива умения за изразяване. Има шест издания, като учебната тетрадка е в учебника и не трябва да се купува отделно.  Съвместното ни обучение бива допълнено с безплатни допълнителни материали, съобразени с нивото на владеене на учащия и подходящи за затвърждаване на учебния материал.  

За всяко ниво има две части:

  • А1 ниво се състои от Schritte International Kursbuch + Arbeitsbuch A1.1 и A1.2
  • A2 ниво се състои от Schritte International Kursbuch + Arbeitsbuch A2.1 и A2.2
  • В1 ниво се състои от Schritte International Kursbuch + Arbeitsbuch В1.1 и В1.2

За всяко ниво може да се направи тест за определяне на нивото.

Учебната система Mittelpunkt NEU
Системата Mittelpunkt NEU (B2-C1) включва и ниво В1+ с преговор на най-важните граматични и лексикални теми и умения в 6 урока, които да осигурят плавно въвеждане на учениците във високите нива В2 и С1."Актуализираните и преработени текстове и теми, свежият дизайн, целенасоченото предаване на стратегиите и многобройните упражнения са характеристиките на успешната учебна система. Системата подготвя за изпитите Goethe-Zertifikat B2 und C1, telc Deutsch C1 Hochschule, telc Deutsch B2 und C1, DSH, DSD II и TestDaF. Актуални теми от ежедневието, професионалния живот, икономиката и културата, допълнени от подробно и систематизирано предаване на граматичния и лексикалния материал и подплатени с разнообразни упражнения и сертификатни задачи осигуряват стабилна основа за ефикасни резултати. Многобройните допълнителни материали към учебната система осигуряват всичко необходимо за отлична подготовка за слабите и за по-силните ученици.
Учащият получава и допълнителни безплатни материали за съотвеното ниво.